Participation at VA-Mässan

The presence of micropollutants and heavy metals in the wastewater are more and more challenging. Companies are having difficulties to comply with the governments stricter rules and demands. Thus, sustainable polices and green certificates are harder to achieve.

læs mere

Er du helt sikker på, at jeres spildevand er klar til alle udslipskrav?

Industrielt spildevand skal på en eller anden måde behandles, så det mindst kan gå i kloakken. Dette bestemmes af tilsynsmyndighedens udslipskrav og krav til vandkvaliteten. De miljømæssige krav bliver stadig strammere, så for at bevare en stærk position på markedet, er det som virksomhed nødvendigt at have en omkostningseffektiv spildevandshåndtering.

læs mere