VI LEVERER KONVENTIONELLE TEKNOLOGIER TIL VANDRENSNINGSPROCESSEN

Continuous Inclined System (CISS)

Et anlæg til spildevandsrensning kan benytte forskellige metoder til rensning af vandet herunder mekanisk, biologisk eller kemisk rensning. Ofte vil anlægget bestå af en kombination af disse.

Norlex Systems råder over en lang række teknologier til både den mekaniske og den kemiske del af vandrensningen. Mange vælger en konventionel fysisk-kemisk vandbehandlingsteknologi i en eller anden udstrækning. Norlex kan dog også tilbyde en helt ny teknologi, som har potentiale for at sætte helt nye standarder i rensningen [indsæt hyperlink til Intense Oxidation undersiden].

De konventionelle teknologier er meget driftssikre og kan tilpasses et utal af situationer, ligesom de kan håndtere de fleste forurenende stoffer, herunder også tungmetaller og olie.

Når valget falder på kemiske teknologier, så er det oftest Continuous Inclined Separation System i kombination med en kammerfilterpresse, som fungerer bedst.

Vi anbefaler Continuous Inclined Separation System (CISS) til virksomheder, der har brug for et kompakt og effektivt system til fysisk-kemisk behandling af spildevand.

Systemet kombinerer et markedsledende kemi-doseringssetup med et filtreringstrin, som består af et båndfilter, der giver en stabil afvanding af slam. Det kan tilpasses meget præcist til hver enkelt kunde, så det kan håndtere alle krav nødvendige til rensningsprocessen.

Procesdesignet udvikles af Norlex Systems og kunden i samarbejde, så den ønskede standard i vandrensningen opnås. Samtidig lægger vi stor vægt på at sikre en stabil drift med en vis automatiseringsgrad.

Kammerfilterpresse

Kammerfilterpresse er ofte den foretrukne afvandingsmetode til slam i virksomheder, som skal opnå et højt tørstofindhold i slam og derved en reduktion i mængden. Med en filterpresse kan mængden af slam reduceres kraftigt, da tørstofindholdet øges fra omkring 10% efter CISS-systemet helt op til 40% (undertiden endnu højere). En afvandingscyklus tager typisk 1-3 timer afhængig af slammets afvandingsegenskaber og konditionering samt fødepumpens kapacitet og tryk.

Vi kan vejlede omkring dimensionering af filterpresse og fødepumpe samt håndtering af det pressede slam.

Norlex Systems anbefaler og kan levere en lang række andre konventionelle teknologier. Det drejer sig om:

 • Procesreaktorer og tanke
 • pH- og redox-måleudstyr
 • Ledningsevnemålere
 • Transport- og doseringspumper
 • Ionbytningsanlæg
 • Membranfiltreringsanlæg, både keramiske membraner og polymermembraner (RO, NF, UF, MF)
 • Kulfiltre
 • Slamcontainere
 • Patronfiltre, posefiltre, båndfiltre og sandfiltre
 • Fotometre til hurtig måling af metaller og salte
 • Rør, fittings, stativer og montage.

Med disse teknologier er vi sikre på at kunne håndtere enhver opgave indenfor spildevandsrensning, slambehandling og bortskaffelse af restprodukter.