STATE-of-the-art dosering

DOSERINGSSYSTEMER til alle typer kemi optimerer SPILDEVANDSRENSNINGen OG gør den OMKOSTNINGSEFFEKTIV. NORLEX SYSTEMS LEVERER HØJESTE KVALITET OG HJÆLPEr MED BÅDE KORREKT INSTALLATION OG indkøring.
“Norlex Systems leverer alt lige fra doseringsanlæg i alle størrelser til flydende polymerer, pulverdoseringsanlæg samt doseringspumper til koaguleringskemi eller til tungmetalfældning. Hvis I som forsyning eller virksomhed bruger kemi til spildevandsbehandling, så har I også brug for effektivt doseringsudstyr til udfældning, koagulationskemi og polymer.”

MARKEDSledende POLYMERDOSERING

For at få den fulde effekt af de polymerer, som jeres virksomhed bruger i vandbehandlingsprocessen, skal disse benyttes i den helt rigtig mængde og opblanding. Polymerer anvendes til slamafvanding, slamfortykning og til sedimentering i både industrielle og offentlige renseanlæg.

Med det korrekte polymerdoseringsanlæg bliver virksomheden i stand til at justere og kontrollere både mængde, fortyndingsgrad, opholdstid og selve blandingsenergien for den til enhver tid anvendte polymertype. De krav lever doseringsanlæg fra Norlex Systems op til.

Norlex Systems samarbejder med og forhandler anlæg fra Polymore AB. De er kendt for deres kompakte design og høje kvalitet, idet systemet kan dosere og behandle både meget små og meget store mængder flydende polymerer. Desuden er de utrolig nemme at betjene.

Norlex Systems leverer tillige de meget stabile systemer fra PolyBlend, der har bevist deres værd i gennem mange års drift på rensningsanlæg og industrielle anlæg.

Norlex Systems kan også levere pulverdoseringsanlæg i alle størrelser, såfremt den ideelle polymer til behandlingen er på pulverform.

Hjertet i polymerdoseringen er selve blandingsenheden, men for at leve op til nutidens krav omkring overvågning og automation, leverer Norlex Systems komplet styring til de enkelte enheder, der kan kommunikere et væld af information omkring driften til renseanlæggets SRO-system.

FÅ LEVERET ET KOMPLET SYSTEM TIL KOAGULERING

Norlex Systems kan også levere komplette doseringssystemer til koaguleringskemi, såsom jernklorid og aluminiumsklorid. Dette indebærer også evt. levering af tank til levering af kemikalier i bulk.

Vi vil altid levere hele løsninger, hvor vi assisterer lige fra start og er med frem til evaluering af valget af koaguleringskemi, ligesom vi også yder support i indkøringsfasen.

FÅ HJÆLP OG RÅDGIVNING TIL ALLE TYPER FÆLDNINGSKEMI

Såfremt der er et krav til yderligere fjernelse af stoffer fra spildevandet, kan Norlex Systems assistere ved levering, installation og indkøring af doseringsanlæg til dosering af alle typer fældningskemi. Dette kunne for eksempel være i tilfælde af for høje værdier af tungmetaller i det udledte spildevand, hvor Norlex Systems kan levere MetClear, der kraftigt reducerer de mest gængse tungmetaller i spildevand.

Få god rådgivning med det samme

Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører og eksperter indenfor vandrensning. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til teh@norlex.com.