Filtrering

Norlex Systems forhandler Arkals filtreringsteknologi, som bl.a. ses i manuelle filtre, screen filtre og sandfiltre, og i det patenterede verdenskendte skivefilter-system Spin Klin®.

“Arkal Spin Klin er grundenheden i det automatiske selvrensende skivefilter. Skivefiltre giver en effektiv tredimensionel filtrering ved at anvende stakke af sammenpressede skiver. Spin Klin filtrene kan dimensioneres efter specifikke behov både med hensyn til vandmængden (flow), filtreringsgraden (20-400 mm) og pladskravet idet filterne let kan udbygges.”

Hovedfordelene ved et ”Spin Klin”-skivefilter er:

5

Effektiv filtrering

5

Hurtig og effektiv returskylning

5

Minimalt vandforbrug

5

Let installation og vedligeholdelse

Særlig ekspertise i behandling af vanskeligt spildevand

5

Genbrug af spildevand

5

Efterpolering af spildevand

5

Filtrering af teknisk vand

5

Filtrering af vand til køletårne

5

Akvakultur

5

Saltvand

Få god rådgivning med det samme

Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører og eksperter indenfor vandrensning. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til teh@norlex.com.