Fremtidssikret spildevandssystemer designet til hver enkelt virksomhed

Norlex Systems designer, producerer og leverer komplette systemer og komponenter til behandling af spildevand. Vi er specialister i spildevandsrensning og bruger både konventionelle samt egne innovative teknologier.
“Rent vand og drikkevand er i risiko for at blive en knap ressource i fremtiden, ligesom der kommer flere og stadig skarpere krav til spildevandsudledning, som industrien skal leve op til. Derfor er korrekt håndtering af spildevand centralt for både at optimere den enkelte virksomhed og være med til at sikre et bæredygtigt vandmiljø.”

Markedsførende og innovative  inden for spildevandsrensning og spildevandssystemer

Norlex Systems leverer de spildevandssystemer og bedste løsninger på markedet til vandrensning. Det kan vi, fordi vi har de bedste produkter og anlæg i vores sortiment samtidig med at vi samarbejder med dygtige og solide leverandører.

Desuden leverer vi både konventionelle og velafprøvede teknologier til vandrensning ligesom vi selv udvikler ny unikke teknologier, hvis evne til at fjerne skadelige og miljøfremmede stoffer fra vandet forfines mere og mere.

Vi har altid fokus på vores kunders behov. Vi ved, at sammensætningen af spildevand varierer voldsomt fra virksomhed til virksomhed, så vores kunder har brug for individuelt tilpassede løsninger. Derfor er god rådgivning helt centralt, når vi leverer systemer og udstyr.

Garanti for at leve op til alle udledningskrav

Der er ingen tvivl om, at kravene til rensning og udledning af spildevand bliver stadig strammere – både i Danmark, EU og på internationalt niveau. I fremtiden vil der dukke krav op om, at spildevand skal renses for flere og flere miljøfremmede stoffer; eksempelvis fenoler, DEHP og PAH’er.

Ved at vælge en løsning fra Norlex Systems får I garanti for, at alle anlæg og produkter kan leve op til gældende miljølovgivning, og at de er i stand til at blive opdateret og tilpasset kommende krav. Vi kan altid assistere med at definere jeres behov for tilkøb eller opdateringer, og vi tilbyder konsulentarbejde i forhold til optimering af eksisterende spildevandsrensning.

Kontakt os og hør mere om hvad vi kan tilbyde

Norlex Systems har stærke kompetencer og produkter, hvis I skal have etableret spildevandsrensning, optimeret en eksisterende proces, udvidet kapaciteten eller har brug for en ny teknologi til vandrensning. Kontakt os på telefon 4594 0994 eller send en mail til teh@norlex.com.