Korrekt køling og vandbehandling

Korrekt behandling af industrielle kølesystemer beskytter mod belægninger, korrosion og holder bakteriedannelse under kontrol.

“På baggrund af vores mangeårige erfaring i branchen har vi udviklet et komplet program, som effektivt kontrollerer disse potentielle problemer og sikrer stabil drift af systemerne.”

Industriel køling kræver et system i balance

I kølesystemer, både åbne og lukkede systemer, der bruges til køling af procesudstyr og anden industriel produktion, er der store krav til den kemiske og mikrobiologiske vandkvalitet. For hvis kølingen ikke fungerer, kan det skade produktet. Eksempelvis i fødevare- og medicinaldustrien, hvor ustabile biologiske og kemiske processer vil få mærkbar påvirkning af virksomhedens udbytte.

For at sikre optimal drift med et optimeret energiforbrug fra kølesystemer er der tre primære parametre, som skal være under kontrol:

5

Scale dannelse (salte, såsom kalk)

5

Korrosion

5

Mikrobiologi

Disse tre parametre hænger uløseligt sammen. Hvis en af dem ikke er kontrollerbar, så kan det påvirke de øvrige to parametre, og der kan opstå problemer med anlæggets køling. Dette er illustreret i nedenstående figur:

Belægninger hæmmer køleeffekten

Køleeffekten i et system afhænger kraftigt af den isolerende effekt på fladerne, hvor varmeoverførslen sker. Isolation skabes af materialerne i systemet, men i høj grad også af belægninger (scales/ salte og korrosionsprodukter) og biofilm.

I køletårne er det ligeledes vigtigt at holde pakkematerialet i tårnet fri for belægninger, der typisk forårsages af biofilm, som fanger og opbygger belægninger af partikler fra vandet og fra den luft, der suges igennem tårnet.

Norlex chemicals’ program sikrer korrekt køling

I et komplet vandbehandlingsprogram hos Norlex Chemicals, kombinerer vi effektive inhibitorer og biocider med dataanalyse, overvågning og serviceydelser, der tilsammen sikrer, at hele systemet beskyttes effektivt mod korrosion, belægninger, biologisk vækst og andre potentielle problemer.

Alt dette opnås ved at vælge den korrekte kombination af inhibitorer og biocider på basis af analyser af den tilgængelige vandressource. Generelt set kan programmet enten basere sig på et nær neutral pH-værdi (ca. 7,0-7,4) eller en svag basisk pH-værdi (ca. 7,8 – 8,2) i systemet.

Programmer, som baseres på en nær neutral pH-værdi, vil være mere intensive mod korrosionsbeskyttelse og vil kunne anvende oxiderende (halogenbaserede) biocider. Programmer, som derimod baseres på en svag basisk pH-værdi, vil være mere intensive mod beskyttelse mod scales og vil anvende ikke-oxiderende biocider.

Valg af program afhænger af bl.a. vandkvaliteten og systemets opbygning.

Norlex Chemicals program for beskyttelse af kølesystemer indeholder følgende produkter:
5

Overvågning, analyser, testkits og service

I får garanti for individuel rådgivning, der tager højde for de særlige driftsforhold i jeres branche. Vi servicerer hele vejen fra test, opstart og drift til efterfølgende sparring og service.

Kontakt Norlex og få yderligere vejledning

Hvis I er interesserede i et komplet program eller måske et enkelt produkt, så tøv ikke med at kontakte en af vores konsulenter på mobil 4594 0994 eller mail info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.