Når overflade- og grundvand bliver til drikkevand af høj kvalitet

Der er store krav til processen med at behandle overfladevand, som skal bruges til drikkevand. Norlex Chemicals er leveringsdygtig i flere innovative produkter, som sikrer en stabil og kvalitetssikker proces. Ligeledes ses i stigende grad at vores ellers rene grundvand indeholder rester af miljøfremmede stoffer, som skal fjernes.

“Norlex Chemicals tilbyder aktivt kul og en bred vifte af koagulanter, som er med til at skabe drikkevand af høj kvalitet, både når kilden er grundvand og overfladevand. Det er kun enkelte steder i Danmark, hvor overfladevand anvendes til drikkevand, men Norlex Chemicals leverer teknologien til flere kunder i den øvrige del af Norden og i Nordamerika.”

Optimal brug af koagulanTer

Når drikkevand produceres fra overfladevand, er det meget vigtigt at få fjernet alle de fine saltpartikler og andet kolloidt materiale. Dette kan gøres ved at tilsætte koagulanter, som er essentielle for en effektiv separation af det forurenende materiale fra vandet i en rensningsproces.

Norlex Chemicals er eksperter i at optimere forholdet mellem driftsresultat og omkostning ved at bruge innovative produkter og metoder, der reducerer det totale behov for kemikalier.

Vi opnår dette ved grundige vandanalyser og ved at gennemgå alt udstyr. Derved finder vi frem den bedste kombination af vores specialiserede produkter. Hvis det er nødvendigt, så kan vi udvikle nye formuleringer til specifikke applikationer.

I Norlex Chemicals producerer vi egne koagulanter, der inkluderer:

5

Polyaluminiumklorid (PAC)

5

Natriumaluminat

5

Aluminiumklorohydrat (ACH)

5

Polykvartenære aminer og PolyDADMAC

5

Egenudviklede specialiserede koagulantblandinger

Norlex chemicals leverer aktivt kul fra førende producenter

Drikkevand fra både overfladevand og grundvandsboringer kan indeholde opløst materiale, der ikke kan fjernes ved brug af koagulanter. Det kan f.eks. være pesticidrester eller andre miljøfremmede stoffer, og disse skal fjernes for at sikre drikkevand, der er sikkert at indtage.

Til dette formål vil aktivt kul ofte blive brugt. Det virker ved at adsorbere de forurenende stoffer og derved fjerne dem fra vandet.

Norlex Chemicals leverer aktivt kul fra førende producenter til dette formål. Vi leverer til eksisterende filtre hvor kul skal udskiftes, ligesom vi kan stå for udskiftningen af kullet. Vi leverer nye komplette installationer, og vi kan levere mobile filtre, der kan opstilles med kort varsel til akutte situationer.

Få god rådgivning med det samme

Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører og eksperter indenfor slamafvanding. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.