Aktivt kul – Naturens unikke rensningsprodukt

”Aktivt kul regnes for verdens mest kraftfulde adsorbent. Derfor bliver det brugt i et utal af processer til rensning af både luft, gas og vand. Norlex Chemicals tilbyder aktivt kul til alle renseprocesser, ligesom vi kan hjælpe vores kunder med at rense og genaktivere brugt aktivt kul fra store filtre.”

Luft- og Gasbehandling

Kontaminanter fra gasser og luft adsorberes af aktivt kul. For yderligere at forbedre affiniteten overfor visse komponenter, kan det aktive kul imprægneres med kemikalier.

Vand- og væskebehandling

Drikkevand, spildevand og flydende processtrømme kan indeholde et bredt spektrum af organiske og inorganiske forurenende stoffer. Aktivt kul adsorberer disse forurenende stoffer i en optimal renseproces.

luftbehandling

Kontrol af luftemissioner fra virksomheder, i forhold til forurenende organiske og inorganiske stoffer, bliver en stadig større udfordring. Resultatet af disse forurenende stoffer i luften kan være ubehagelig lugt, eller en overskridelse af VOC (Volatile Organic Components) grænsen i virksomhedens miljøtilladelser.

Der kan være mange kilder til disse forureninger; det kan stamme fra affaldsopbevaring, affaldsbehandling, spildevandsanlæg, opbevaringstanke eller industriel produktion.

Norlex Chemicals tilbyder løsninger til alle typer applikationer uanset størrelse og rensekrav.

5

Vi leverer aktivt kul i forskellig kvaliteter til fjernelse af VOC

5

Imprægneret og katalytisk aktiveret kul til fjernelse af inorganiske stoffer såsom tungmetaller, ammoniak eller H2S

5

Vi leverer komplette filtersystemer og mobile anlæg

5

Vi påtager os gerne at stå for udskiftningen af kul i jeres filtre, så I kan fokusere på jeres drift

Aktivt kul fjerner forurening fra biogas

Når biogas skal konverteres til elektrisk energi, varme eller biomethan/RNG (Renewable Natural Gas), så er det nødvendigt at behandle gassen for at fjerne alle forurenende stoffer. Det kan dreje sig om H2S, siloxaner, terpener og lignende, alt afhængig af hvordan gassen er produceret.

Ved at fjerne disse stoffer forebygges problemer i gasmotoren og gassen kan opgraderes til en kvalitet af 99% CH4 (Methan). Dermed bliver gassen egnet til at føde ind på naturgas nettet.

Norlex tilbyder løsninger og produkter, designet til at fjerne de forurenende stoffer i biogas:

5
Ikke-imprægneret aktivt kul af forskellig kvalitet til fjernelse af siloxaner og VOC (f.eks. terpener)
5
Imprægneret og katalytisk aktiveret kul til fjernelse af H2S og NH3
5
Vi leverer nye permanente anlæg eller mobile fleksible løsninger, der med kort varsel kan installeres som plug-and-play løsning.

Aktivt kul renser vandet effektivt

Vand anvendes i mange produktionsprocesser, som i større eller mindre grad forurener og omdanner det til spildevand, der skal behandles, før det igen kan udledes i natur eller kloak. I nogle tilfælde er vandkvaliteten før produktionsprocessen ikke god nok, hvorfor det også er nødvendigt at behandle vandet inden brug. Desuden kan drikkevand være kontamineret af miljøfremmede stoffer, såsom pesticider.

I alle disse tilfælde indeholder spildevandet, processtrømmene og drikkevandet et bredt spektrum af organiske og uorganiske forurenende stoffer. Her kan aktivt kul adsorbere og fjerne de forurenende stoffer fra vandet i en optimal løsning.

Norlex Chemicals’ løsninger med aktivt kul komplimenterer de øvrige vandbehandlingsprocesser og skaber vand eller drikkevand af den helt rette kvalitet. Det drejer sig om:

5
Tungmetaller og parametre såsom COD, BOD, TOC, BTEX, hydrocarboner, AOX, pesticider, lugt, farve osv. kan alle fjernes eller reduceres ved brug af aktivt kul.
5
Granuleret aktivt kul af forskellig kvalitet fjerner opløste organiske forureninger.
5
Aktivt kul som pulver kan doseres til industrielle spildevandsanlæg

Fleksible mobile filteranlæg, nye anlæg og genaktivering af kul

Norlex kan tilbyde mobile filteranlæg fra helt små til meget store kapaciteter.

Brugen af mobile filteranlæg giver flere fordele til brugeren:

5
Kompakt installation der er nem at bruge
5
Plug-and-Play
5
Små kompakte enheder, designet til at behandle en bred variation af flows og koncentrationer
5
Filtre tilbydes med dagsleje. Ingen kapitalbinding.
5
On-site repræsentative pilot tests
5
Ingen vedligeholdelsesudgifter
5
Løbende udvikling og forbedringer
Ønskes en permanent installation, designer og installerer Norlex Chemicals kulfiltre i alle størrelser.

Norlex Chemicals tilbyder genanvendelse af brugt aktivt kul, fra større applikationer. I samarbejde med vores leverandør, afhenter vi det brugte kul og sender det til nærmeste genaktiveringsfabrik. Her renses kullet og genaktiveres, så kullet er rent og effektivt som et nyt produkt. Herefter sendes kullet tilbage til kunden.

Genaktivering af kul giver mening ved store filtre, hvor der er en økonomisk og miljømæssig gevinst ved at genaktivere.

Få god rådgivning med det samme

Kontakt Norlex næste gang I skal skifte kul. Vi leverer alle typer aktivt kul og kan også stå for selve udskiftningen af kullet. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.