Korrekt brug af polymerer har stor betydning for JERES spildevand

Norlex Chemicals er den største leverandør af polymerer på det danske marked, og vi har et stort udvalg af polymertyper i både flydende og tør form.

“Norlex Chemicals har siden polymerer blev introduceret i 1980erne samarbejdet med markedets førende producenter. Vi har en unik og en solid erfaring med at håndtere polymerer, som især kommer vores kunder til gode i form af rådgivning og ekspertise til at optimere processer og driftsøkonomi.”

Polymerer samler affaldsstofferne

Polymerer er essentielle for spildevandsbehandling, fordi de samler de forurenende partikler i flokke, som herefter kan adskilles fra vandet. Derfor kaldes de også flokningsmidler (BOFLOC). BOFLOC polymerer omfatter et komplet program af anioniske, nonioniske og kationiske polymerer i pulverform eller som flydende produkt. De anvendes til slamafvanding og til at øge effektiviteten ved bundfældning, flotation, filtrering og klaring af vand, spildevand og mange andre flydende produkter.

De anvendes i spildevandsbehandlingen indenfor en lang række industrier. Vi servicerer kommunale renseanlæg, ligesom vores kunder også omfatter slagterier, fiskeindustrier og anden industri med et stort vandforbrug (fx kemiske og farmaceutiske industrier).

Et godt resultat forudsætter god rådgivning

Antallet af polymerer er enormt, og der findes utallige kombinationer af ladningsstyrke, molekylevægt og polymerstrukturer. Derfor yder vi altid grundig rådgivning og udfører test i vores laboratorie og i fuld skala, før vi vælger produkter til vores kunder.

Polymerernes effekt påvirkes af de mange fysiske og kemiske forhold i processen, og en optimeret proces kan resultere i betydelige besparelser og en markant bedre rensningseffekt. Derfor anbefaler vi altid at tage imod vores rådgivning – især hvis det er en helt ny proces, I skal i gang med. Vores rådgivning vil sikre at udstyr og kemi arbejder optimalt sammen.

Særlig ekspertise i behandling af vanskeligt spildevand

Hos Norlex Chemicals dækker vi alle applikationer indenfor rensning af spildevand – både kommunale rensningsanlæg og industrielt spildevand. Vi har gennem årene opbygget stor ekspertise i behandling af vanskeligt spildevand og er med vores ekspertise og rådgivning den ideelle samarbejdspartner, når I står overfor et særligt problem med spildevand, som skal løses.

Få god rådgivning med det samme

Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører og eksperter indenfor slamafvanding. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.