Valg af fældningskemi bestemmer spildevandets kvalitet

Norlex Chemicals leverer et komplet program af fældningskemi. Vi er eksperter i optimering af koaguleringsprocesser i rensningen af spildevand og kan også hjælpe med specialblandinger, hvis I står overfor en særlig udfordring.

“Det rigtige valg af fældningskemi er vigtigt for at sikre en god kvalitet af det spildevand, I udleder fra jeres virksomhed eller renseanlæg.”

Den fældningskemiske proces

Koagulering er en kemisk proces, der involverer neutralisering af ladninger, som får de kolloide partikler til at samle sig i mikroflokke.

Koagulanter anvendes som første del af fældningsprocessen, hvor de reagerer med opløst og suspenderet stof og danner disse mikroflokke, som ved hjælp af polymerer efterfølgende kan samles til store flokke, der kan separeres fra vandfasen og afvandes.

Fældningskemi inddeles i de to hovedgrupper: Organiske og uorganiske koagulanter. Specialblandinger af de uorganiske og organiske koagulanter vinder mere og mere frem, da de i visse applikationer giver et bedre resultat end de gør hver for sig.

Uorganiske koagulanter

Uorganiske koagulanter, som oftest er metalsalte, bruges i store mængder til at behandle spildevand. De nok mest anvendte produkter er jernklorid og polyaluminiumklorid (PAC), men også natriumaluminat (NA) finder stor anvendelse.

Norlex Chemicals har i koncernen egen produktion af PAC og NA, der produceres på Norlex koncernens fabrik i Kalundborg Alumichem.

Norfloc NF1

Norfloc NF1 er en uorganisk koagulant der optimerer driften og kan erstatte de traditionelle metalsalte. Læs mere om Norfloc NF1

organiske koagulanter

Organiske koagulanter inkluderer produkter, som kan være baseret på aminer eller tanniner.

Aminer er de mest anvendte. De finder stor anvendelse indenfor fødevareindustrien, hvor de uorganiske koagulanter ikke giver samme resultat.

Tanninbaserede produkter har en mere begrænset anvendelse men er et attraktivt alternativ på grund af deres grønne profil. De finder i dag specielt anvendelse indenfor fiskeindustrien.

Specialblandinger

Specialblandinger af de organiske og uorganiske koagulanter vinder mere og mere frem efterhånden som der stilles større krav til behandling af spildevand. Disse blandinger giver ofte et langt bedre resultat end koagulanterne giver hver for sig.

De fleste blandinger er baseret på PAC og aminer, men også produkter, der indeholder jernklorid (enten jern(II) eller jern(III)) og magnesium, har applikationer, hvor de giver en mærkbar effekt.

Anvendelser inkluderer blandt andet:

5

Klaringstanke

Hjælper med at eliminere flydeslam og svævende partikler.
5

Rejektvandsbehandling

5

Industrielt spildevand - fældning

Norlex’ specielle fældningskemi

Spildevand kan indeholde stoffer, som ikke fanges ved den normale fældningsproces med koagulanter. Det kan fx være et for højt indhold af tungmetaller. Til dette formål anvendes specielle fældningsprodukter, der danner uopløselige komplekser med disse stoffer, der udfælder som små partikler. Disse fanges i de flokningsprocessen og bindes i slammet.

Brug for den helt rigtige fældningskemi?

Så tøv ikke med at kontakte en af vores konsulenter. Ring på 4594 0994 eller send en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.