Effektiv kemi til spildevandsrensning

Norlex Chemicals er en markedsledende leverandør og producent af kemi til rensning af spildevand. Vi udvikler og producerer egne produkter, ligesom vi samarbejder med førende internationale producenter.

“Alt spildevand skal renses for at fjerne opløst og suspenderet materiale og miljøfremmede stoffer, så de ikke skader de naturområder, det rensede spildevand udledes i. Industrielt spildevand kommer hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg eller særskilte udledninger. Der er mange høje og præcise krav til disse udledninger, som Norlex Chemicals har ekspertisen til at navigere i.”

Norlex chemicals’ kemiske produkter

Norlex Chemicals har siden 1980erne været førende leverandør af produkter til rensning af spildevand. Når spildevandet fra jeres virksomhed behandles, anvendes forskellige metoder og udstyr til at rense vandet og reducere mængden af vand i slamfasen. Normalt er det ikke muligt at opnå den ønskede renhed af det rensede vand og at afvande slammet uden brug af kemiske hjælpeprodukter. Vores produkter hjælper i hele rensningsprocessen og med at afvande slammet i højest mulige grad. Vores produkter kan bruges sammen med dekantercentrifuger, filterpresser, skruepressser, sibåndspresser og andet udstyr.

Vi leverer alt indenfor kemi og udstyr til behandling af kommunalt og industrielt spildevand. I forhold til kemisk spildevandsrensning er det:

Få præcise råd og vejledning fra en Norlex konsulent

Vi anbefaler altid at I bruger vores ekspertviden om rensning af spildevand og rådfører jer med vores konsulenter, så vi sammen kan sikre en optimal renseproces. Så er I sikre på at få en optimal løsning, som passer til spildevandssammensætningen i jeres virksomhed og det udstyr som I har eller skal investere i. Kontakt os og aftal et møde med en af vores konsulenter, på telefon 4594 0994 eller send en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.