MEMBRAN RENGØRINGSMIDLER – MBR KLEAN: NYT EFFEKTIVT RENGØRINGSMIDDEL

MBR KLEAN produkterne kan anvendes i både eksterne og nedsænkede konfigurationer og er effektive til backflush og CIP rengøring.

”Norlex Chemicals har udviklet en ny type membran rengøringsmidler – MBR KLEAN – der viser overbevisende resultater ved rensningen af MBR systemer. MBR KLEAN produkterne er moderat alkaliske produkter, der med deres specielle formulering kombinerer effektiv genvinding af flux, energibesparelser, lavt forbrug af kemi og et sikkert arbejdsmiljø med håndtering af mindre mængder og mere sikker kemi.”

SPECIALISEREDE MEMBRAN RENGØRINGSMIDLER TIL MBR SYSTEMER

MBR enheder (Membran-Bioreaktor systemer) opererer under forhold, der er meget krævende for de anvendte membraner. Der er en konstant tendens til, at der opbygges belægninger, da membranerne enten er nedsænkede i en bioreaktor eller eksternt, hvor indholdet i bioreaktoren pumpes gennem membranen.

Fouling mekanismerne og det slam, der skaber fouling, er meget anderledes end i andre membranapplikationer. Slammet kan have en tendens til at klistre til membranoverfladen, hvilket gør rengøringen ekstra vanskelig. For at forhindre slam i at sætte sig på og dermed foule membranerne, vil man i nedsænkede systemer oftest anvende ”air scouring”, hvor luftbobler skaber turbulens over membranoverfladen. Dette vil til en vis grad forhindre slammet i at sætte sig på membranerne.

Retur skylning med enten permeat eller en svag opløsning af rengøringsmiddel bruges ligeledes ofte, hvor systemet tillader dette. Specielt i eksterne konfigurationer bruges dette effektivt.

Produktoversigt:
MBR KLEAN 212: Alkalisk pulverformulering. Designet til at fjerne belægninger og slam fra MBR membranoverflader. Sikrer effektivtrengøring med forbedret kontrol af slam, reduceret energiforbrug og længere oppetid for systemet. Indeholder fosfater.

  • Løsner effektivt slam og belægninger fra membran overfladen.
  • Unikt rengøringsresultat med høj genetablering af flux.Buffer ved pH 12 (1% opløsning).

MBR KLEAN 210: Moderat alkalisk pulverformulering. Designet til at fjerne belægninger og slam fra MBR membranoverflader. Mere miljøvenligt produkt end MBR KLEAN 212, da det indeholder færre fosfater. Opererer ved moderat pH.

  • Løsner effektivt slam og belægninger fra membranoverfladen.
  • Unikt rengøringsresultat med høj genetablering af flux.
  • Buffer ved pH 10 (1% opløsning).
  • Miljøvenligt produkt.

Få god rådgivning med det samme

Personalemæssigt er vi udrustet med højtkvalificerede ingeniører og eksperter indenfor slamafvanding. I er meget velkomne til at ringe på 4594 0994 eller sende en mail til info@norlex.com.