Norlex er nu klar med et nyt produkt, der optimerer driften og kan erstatte de traditionelle metalsalte. Norlex har i samarbejde med BIOFOS udført et fuldskalaforsøg på et stort renseanlæg i København. Ved at udskifte jernklorid med Norfloc NF1, har man opnået en lang række forbedringer på anlægget.

Forbedrede slamegenskaber
Optimal efterklaring og øget kapacitet
Langt mindre dosering

Læs mere om Norfloc NF1 og se resultater