Er du helt sikker på, at jeres spildevand er klar til alle udslipskrav?

20.02.2018 | Artikler

Industrielt spildevand skal på en eller anden måde behandles, så det mindst kan gå i kloakken. Dette bestemmes af tilsynsmyndighedens udslipskrav og krav til vandkvaliteten. De miljømæssige krav bliver stadig strammere, så for at bevare en stærk position på markedet, er det som virksomhed nødvendigt at have en omkostningseffektiv spildevandshåndtering.

Men ved du med 100 % sikkerhed, at jeres virksomhed kender til alle grønne, moderne og effektive løsninger, hvor alle udledningskrav overholdes? Hvis ikke så få et par gode råd her.

Korrekt spildevandsrensning: Anlæg skal håndtere miljøfremmede stoffer

Rester i vores grundvand som følge af kemiske forbindelser, klorholdige opløsningsmidler, visse pesticider og nitrat er mistænkt for at være kræftfremkaldende. De udgør en øget sundhedsrisiko og skaber usikkerhed og bekymring blandt mange.

Der er altid en risiko ved spildevandsudledning, og derfor skal alt spildevand behandles i renseanlæg af en sådan høj standard, at de kan håndtere miljøfremmede stoffer. De forurenende stoffer skal nedbrydes og fjernes, så de hverken er til skade for vores sundhed eller den danske natur.

Nye fremtidssikrede anlæg

Lige nu ser vi en helt ny generation af rensningsanlæg, der ud over at leve op til alle udledningskrav også indeholder intelligente, bæredygtige og effektive vandrensningsprocesser. Eksempelvis kan en løsning fra Norlex fjerne 99 % af alt mikroplast fra det rensede vand, eller vi kan med vores nanobobleteknologi fjerne miljøfremmede stoffer som phenol, PAH og medicinrester.

Men det er en stor investering at købe helt nyt, og i nogle tilfælde kan en opgradering af jeres nuværende rensningsanlæg være nok.

Afdæk alle behov – og investér derefter

Du kan med fordel stille disse spørgsmål, før I beslutter om et nyt anlæg er nødvendigt eller om modernisering af det nuværende kan fungere:

  • Hvor koncentreret er mængden af forurenende og miljøfremmede stoffer?
  • Hvad er tilstanden af jeres nuværende anlæg? – hvor gammelt er det? – kan det relativt let moderniseres?
  • Hvilke omkostninger er forbundet med driften af jeres anlæg?

Få identificeret styrker og svagheder ved jeres nuværende anlæg, før I træffer en endelig beslutning om den samlede investering. Ofte ses det, at et anlæg relativt nemt kan opgraderes til bedre rensning og lavere driftsomkostninger, hvor det her især er reduktion af slammængden, der er udslagsgivende.

Tredje løsning: Bortkørsel af jeres spildevand

Vær altid opmærksom på at udledning af spildevand kræver en tilladelse og aldrig må skade det omgivende miljø. Dette gælder både udledning til kloak, og udledning til recipient.

Men hvis I ikke allerede har eget rensningsanlæg, og hvis I samtidig danner meget lidt eller ekstremt forurenet spildevand, så kan den mest omkostningseffektive løsning være håndtering, bortkørsel og deponering af alt jeres spildevand. Bemærk at det ikke i sig selv er et miljømæssigt problem at fjerne industrielt affald på denne måde så længe det gøres helt korrekt.

Ingen universel løsning

Hvad I end beslutter jer for, så gør det velovervejet. Der findes ikke en universel løsning, som passer til alle virksomheders behov. Det kommer altid an på en konkret vurdering af jeres situation, hvornår jeres anlæg lever op til alle krav. Med i vurderingen er også eventuelle muligheder for genbrug af vand og andre stoffer i spildevandet for at få et element af cirkulær økonomi i driften.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for et uvildigt råd om fremtiden for dit spildevand.

Thomas Eilkær Hansen