Innovation med omsorg for miljøet

Vores formål

Norlex Group har som formål at bidrage til et renere og sundere miljø på vores planet.
Det gør vi ved at designe og levere innovative, effektive, bæredygtige teknologier og løsninger til forbedring af vand- og luftkvalitet, for dermed at tage ansvar for vores planets begrænsede ressourcer til gavn for kommende  generationer.

Den natur, som omgiver os, er under pres. Jordens befolkningstal stiger voldsomt, og det samme gør klodens samlede ressourceforbrug. Derfor bliver det mere og mere nødvendigt at effektivisere og optimere vores forbrug af råmaterialer, og det gælder ikke mindst vores vandforbrug. Enten ved at forbruge mindre eller ved at udvikle nye miljørigtige og innovative løsninger. Norlex gør begge dele.
Vi nytænker og optimerer løbende de kemiske processer, som både bruges i rensningen af spildevand og i vandbehandlingsprocesserne. Vi reducerer mængden af restaffald og slam, og vi sørger for altid at leve op til de miljømæssige krav til spildevandsudledningerne.
Vi ved, at for at bevare en position på markedet i fremtiden, er det som virksomhed eller offentligt anlæg nødvendigt at kende til grønne løsninger og leve op til alle krav om spildevandshåndtering og vandbehandling. Derfor fremtidssikrer vi løbende og giver forbrugere, virksomheder og offentlige anlæg nye muligheder for at vælge miljøvenlige, grønne løsninger, som også giver dem energibesparelser.

NORLEX CHEMICALS ER EN MARKEDSLEDENDE LEVERANDØR OG PRODUCENT AF KEMI TIL vandbehandling og spildevandsrensning, INDUSTRIEL RENGØRING OG RENGØRING AF POOL OG SPA.

NORLEX SYSTEMS DESIGNER, PRODUCERER OG LEVERER KOMPLETTE SYSTEMER OG KOMPONENTER TIL BEHANDLING AF SPILDEVAND.

Professionel rådgivning i centrum

Norlex leverer meget mere end kemiske produkter og kvalitetsudstyr til industrien. Vi er også tekniske eksperter, som yder professionel rådgivning om de mest optimale løsninger i hver enkelt virksomhed. Kvalificerede og veluddannede medarbejdere sikrer, at en kunde altid tilbydes de produkter, som er optimale i forhold til deres proces.

SIKKER LEVERINGSGARANTI

Vi har et højt serviceniveau, og derfor er vi stolte af at stå for hurtig, præcis og en altid sikker levering. Det kan vi garantere, fordi vi har to strategisk placerede lagre i Danmark og en effektiv processtyring mellem alle afdelinger.

SOLID SPILLER PÅ MARKEDET

Med mere end 40 års erfaring i branchen, et solidt og vidtforgrenet internationalt netværk af videnstunge medarbejdere og samarbejdspartnere bygger Norlex på en solid ekspertise indenfor kemi, udstyr og rådgivning.

Kontakt os og hør mere om hvad vi kan tilbyde

Norlex har stærke kompetencer og produkter, hvis I skal bruge et doseringssystem, have etableret spildevandsrensning, optimeret en eksisterende proces, udvidet kapaciteten eller har brug for en ny teknologi til vandrensning. Kontakt os på telefon 4594 0994 eller send en mail til info@norlex.com.

Alle forespørgsler vedrørende salg bedes sendt til sales@norlex.com.

Norlex ApS · Bistrupvej 172, 3460 Birkerød · (+45) 4594 0994